Stellenbosch Akkommodasie Selfsorg - Akkommodasie in Stellenbosch Suid-Afrika, Kaapstad Wynland
Kontak Stellenbosch
selfsorg woonstel

Squirrel & Vine
Selfsorgwoonstel, Stellenbosch, Suid-Afrika
Tariewe
     
Tariewe word vir die woonstel as geheel gehef, ongeag die aantal gaste (maksimum 3)
Inklok enige tyd vanaf 14h00 (maar nie voor 14h00). Op vertrekdatum is die woonstel tot 10h30 bespreek
'n 50% deposito word verlang, met die res betaalbaar een maand voor aankoms
Debiet- en kredietkaarte aanvaar

Onderstaande tariewe is vir direkte besprekings. Besprekings deur 'n derdeparty webblad (byvoorbeeld
Lekkeslaap/Travelground) wat kommissie hef, is duurder
Seisoen
Tarief vir direkte besprekings
Langverblyf
1 Oktober 2019 tot 30 April 2020
R1 500 per nag vir die woonstel as geheel
10% afslag vir 6 nagte of meer
1 Mei 2020 tot 30 September 2020
R990 per nag vir die woonstel as geheel
10% afslag vir 6 nagte of meer
1 Oktober 2020 tot 30 April 2021
R1 500 per nag vir die woonstel as geheel
10% afslag vir 6 nagte of meer
     
Opsionele skoonmaakdiens
     
Die woonstel word voor aankoms en na vertrek deeglik skoongemaak
Gaste kan kies om die woonstel tydens hulle verblyf te laat skoonmaak met intervalle van hulle keuse, teen 'n bykomende koste van R
60 per diens
     
Gaan na besprekings
 
Web Diť werf